Somat Logo

Náš prínos pre UNICEF

Kvalitná strava nie je dostupná pre každého

V roku 2019 začnú Somat a Pur podporovať celosvetový výživový program organizácie UNICEF, aby pomohli zlepšiť stravovanie detí na celom svete, ich šancu na prežitie, zdravý rast a vývin.

© UNICEF/UN074440

S podporou partnerov bude UNICEF pracovať na zlepšení kvality jedla, ktoré deti konzumujú.

Ak lokálne dostupné potraviny nespĺňajú výživové potreby, bude sa zabezpečovať strava a doplnky obohatené o vitamíny a minerály. Deti, ktoré už trpia kritickými formami akútnej podvýživy, dostanú odporúčanú špecializovanú liečebnú stravu. Podpora organizácie UNICEF bude pozostávať zo spolupráce s vládou jednotlivých štátov s cieľom uzákoniť adekvátne  opatrenia a z podpory komunít v zabezpečovaní plnohodnotnej stravy.

Kde pomáhame?

Finančné zdroje získané z partnerstva medzi spoločnosťami Henkel a UNICEF budú využité v rámci regiónov a krajín, kde sú najviac potrebné, najmä v tých s najvyšším výskytom podvýživy: východná Ázia a oblasť Tichého oceánu, východná a južná Afrika, južná Ázia, západná a stredná Afrika.

Mapa je len štylizovaná a nie je v mierke. Neodzrkadľuje stanovisko organizácie UNICEF voči právnemu postaveniu akejkoľvek krajiny alebo oblasti, či vymedzeniu akýchkoľvek hraníc.

Ako naše príspevky podporujú prácu organizácie UNICEF v oblasti výživy?

UNICEF každý deň pomáha deťom od úplného začiatku. Vzdeláva matky o výžive, zabezpečuje výživnú stravu a zachraňuje životy detí, ktoré trpia akútnou podvýživou. UNICEF tiež zabezpečuje výživu detí počas humanitárnych kríz.

Tieto aktivity sú súčasťou globálneho výživového programu organizácie UNICEF a podporia ich aj značky Pur a Somat:

© UNICEF/UNO156175
  • Liečba a starostlivosť o deti s akútnou podvýživou.
  • Dopĺňanie vitamínu A.
  • Obohatenie stravy o vitamíny a minerály.
  • Podpora matiek a detí v krízových humanitárnych situáciách.
  • Ochrana, propagácia a podpora dojčenia a doplnkového kŕmenia.

Zlepšením výživy, sprístupnením výživových služieb, zdravotnej starostlivosti a zdravého prostredia máme silu zastaviť podvýživu ešte predtým, než sa objaví a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre deti a ich rodiny.

EVANSOV PRÍBEH

Čo znamenali príspevky do globálneho výživového programu organizácie UNICEF pre Evansov život

©UNICEF/UN0273233/Ndinda

Unavený, ale šťastný: Evans Mumo, 2 roky a 7 mesiacov, oddychuje po výživnom obede, ktorý mu pripravila jeho mama.

Evans je dnes zdravé dieťa

©UNICEF/UN0259566/Ndinda

Evans žije v meste Kitui v Keni. Jeho rodina bola zapojená do výživového programu, ktorý podporuje UNICEF.

Ich rodinná situácia nebola vždy ľahká. Keňa stále čelí veľkým problémom. Takmer polovica populácie žije pod hranicou chudoby. Pretrvávajúce obdobie sucha a malá  úroda sú častými javmi vo východnej Afrike. Deti a ich rodiny ohrozuje hlad a podvýživa.

Úlohou programu je zlepšiť stav výživy detí počas ich prvých 1000 dní života, počnúc vývinom v maternici a končiac druhým rokom života. Pozostáva z poskytovania výživového poradenstva od komunitných zdravotníckych dobrovoľníkov a finančnej podpory rodín.

Vďaka tomuto výživovému programu je dnes Evans zdravé dieťa, ktoré každý deň dostáva v strave všetky potrebné živiny: „Evans v súčasnosti ochorie len zriedka,“ hovorí jeho 38-ročná opatrovateľka Anastasia Kalekye Mumo. „Na kliniku s ním chodím len na kontrolu rastu alebo kvôli bežným veciam, ako je chrípka.“

Vďaka tomuto výživovému programu je dnes Evans zdravé dieťa, ktoré každý deň dostáva v strave všetky potrebné živiny.

„Pred poskytnutím nutričného poradenstva som nevedela, ako správne pripravovať jedlá.  Varila som len ľahkú riedku ovsenú kašu. Komunitní zdravotnícki dobrovoľníci ma naučili, ako správne pripraviť jedlo a zahrnúť rôzne druhy potravín do jedálnička mojich detí.“

© UNICEF/UN00259568

Odmietnutie zodpovednosti

UNICEF nepodporuje žiadnu spoločnosť, značku, výrobok alebo službu.