Somat Logo

Spojte sa s nami

 

Vaše názory a skúsenosti týkajúce sa Somatu a umývania riadu všeobecne, sú pre nás dôležité. V prípade pripomienok nás prosím kontaktujte. Ak máte akúkoľvek otázku, naši vyškolení poradcovia sú pripravení prijať Váš hovor a pomôcť Vám.

 

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava

tel.: (+421) 2 333 19 111

e-mail: henkel.slovensko@henkel.com

web: www.henkel.sk