Skip to Content

Tiráž

Obsah zabezpečil:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Sídlo:

Záhradnícka 91

SK 821 08 Bratislava

Poštová adresa:

Záhradnícka 91
SK 821 08 Bratislava

Telefon: 00421-2-502 46 111
Fax: 00421-2-555 74 425

Obchodný register:

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

IČO:

17324246

DIČ:

SK2020325384

E-mail:

Vytvoril:

Henkel AG & Co. KGaA
Integrated Business Solutions
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf, Germany